"Kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått....", innledning til en kveldsbønn jeg og mange med meg sang sammen med våre barn ved sovetid.

Jeg forsøker å påminne meg selv om at vi har mye å takke for. - En den gang 8-åring i nær familie fortalte meg at hun telte minuser og plusser når dagens innhold skulle oppsummeres. "Det som ikke har vært så bra får en minus, det som har vært bra får to plusser. Jeg får alltid flest plusser!" - Stor livskunst vil vi mene.

Det nærmer seg valgdag, vi kjenner mer på tilværelsens "tretthet", eller kanskje "metthet" enn ellers i det daglige, hvordan har vi det egentlig? Hvem skal vi løfte frem og stemme på?

"Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt", sitat Per Arne Dahl (- fritt etter min hukommelse) - Prest og biskop, sjelevenn for mange. Han er en taler som binder sine tilhørere. Da snakker han om livet, om enkeltmennesker og om Bibelens innhold.. Mange finner høytid i sjel og sinn. Det takker vi for. Om vi kunne stemme frem en retning der ånd, sjel, menneskeverd kan få større plass, ja da tror jeg vi ville oppleve å få bedre liv.Jeg siterer fra KrF's medlemsblad Ide': "Vi følger verken høyresidens "individualisme" eller venstresidens "kollektivisme". Nei, vi tror på at mennesket er skapt med et ukrenkelig menneskeverd, skapt med frihet, ansvar og til fellesskap med andre. Våre verdier har fra første stund skint gjennom; nestekjærligheten, solidariteten og forvalteransvaret. Det er verdier som Norge trenger fremover."

Vi skal takke for at vi alle er unike mennesker med evne til fellesskap og for at vi er skapt med ånd.

Jeg takker for KrF som er et politisk parti med familien i fokus. "Familien er den naturlige og grunnleggende enheten i samfunnet, og menneskers første og viktigste sosiale fellesskap." "Politikken skal støtte familien, ikke styre den. Vi vil styrke familiene og løfte foreldrerollen, vise familiene tillit og gi dem ansvar, og sikre at foreldre, barn og andre familiemedlemmer har tid til å være sammen.

"Jeg takker for alle i min familie, den gir meg trygghet og identitet. Jeg sørger over alle de ulykkelige unge som ikke finner trygghet og tilhørighet, psykiske plager er sterkt økende blant unge.

Jeg finner ingen grunn til å takke for overfloden i hverdagen, jeg finner grunn til å takke for alle gode vennene og for mennesker som møter meg med vennlighet. Jeg opplever vennlighet som en gave til sjelen.

For meg blir årets valg et verdivalg og et uttrykk for takknemlighet til Oddbjørn Nørstrud og Kristelig Folkeparti, de gir meg mye å takke for! - Et sterkere KrF vil bidra til en god samfunnsutvikling i Norge.

Ingebjørg Flatland