I en pressemelding opplyser Frende Forsikring at alle som har reiseforsikring hos dem og er i London, får dekket utgifter til evakuering og tidligere hjemreise. I tillegg dekker Frende også avbestilling av reiser til London til og med 11. juni.

Frende opplyser at de har ubegrenset dekning for medisinsk behandling, evakuering og hjemtransport.

Unntak for vilkårene

If skadeforsikring og Europeiske Reiseforsikring opplyser i en pressemelding at de gjør unntak for vilkårene i sin reiseforsikring. Det betyr at de dekker utgifter til endret hjemreise og avbestilling av reiser, i første omgang fram til fredag 9. juni.

Mellomlandinger på Londons flyplasser omfattes ikke av unntakene.

– Vi følger situasjonen svært nøye, og har satt i verk kriseberedskap her hos oss, opplyser informasjonsdirektør Jon Berge.

Sjømannskirken er åpen

Europeiske reiseforsikring er samarbeidspartner med Sjømannskirken i London, og opplyser at denne er åpen som vanlig.

Og sjømannskirken inviterer alle som har behov for bistand om å ta kontakt eller komme til kirken.

Registrer deg

Politiet oppfordrer innbyggere og turister om å holde seg inne, og unna sentrum av London om de kan.

Utenriksdepartementet (UD) ber folk holde hodet kaldt og bevege seg vekk fra angrepsområdet, samt hold avstand til store folkemengder etter et angrep.

Det er viktig å holde seg orientert via lokale myndigheter og følge deres anbefalinger og råd.

Kontakt også dine pårørende i Norge og meld fra om din status. Du kan også registrere deg på www.reiseregistrering.no, slik at UD kan komme i kontakt med deg ved behov.