Seksuell trakassering også i mediebransjen

Seksuell trakassering på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto

Seksuell trakassering på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Mediebransjen har i lys av #metoo-kampanjen sjekket situasjonen med seksuell trakassering i bransjen - resultatet viser at unge kvinner er mer utsatt enn menn.

DEL

5741 personer har svart på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen, inkludert ansatte i Telen. Det er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn som har svart på den anonyme undersøkelsen.

Videre i pressemeldingen fra Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening heter det:

3 prosent av de som har svart på undersøkelsen, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Dette utgjør 178 personer. Når ansatte og frilansere i mediebransjen blir spurt om de har blitt seksuelt trakassert i jobbsammenheng de siste seks månedene, svarer 5 prosent av kvinnene og 1 prosent av mennene ja. Av de 178 personene er 149 kvinner og 29 menn.

Undersøkelsen viser også at medarbeidere opplever seksuell trakassering i noe større grad enn ledere. Redaksjonelt ansatte opplever dette i større grad enn ikke-redaksjonelt ansatte, og midlertidig ansatte opplever dette i større grad enn frilansere og fast ansatte. Personer med ansiennitet på 1-4 år oppgir at de bli mer seksuelt trakassert enn de med høyere og lavere fartstid i bransjen.

Undersøkelsen stiller også spørsmål om opplevd uønsket atferd. Blant alle respondentene er det 17 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for uønskede kommentarer om kropp/klesdrakt, livsstil eller annet seksuelt innhold minst 1 gang siste 6 måneder.  Til sammen 9 prosent har opplevd å bli utsatt for uønskede bilder, rykter, blikk, telefoner eller brev minst 1 gang, mens 1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 6 prosent har det siste halvåret minst 1 gang opplevd å bli utsatt for fysisk kontakt som klyping eller omfavnelse, mens 0,3 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger.  2,8 prosent har blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser, eller forespørsler om seksuelle tjenester eller faktiske overgrep, 0,1 prosent har opplevd dette mer enn 5 ganger. 

 

Kvinner opplever oftere uønsket seksuell atferd enn menn

Kvinner er i større grad utsatt for ulike former for atferd som kan oppleves som seksuell trakassering, men det forekommer også blant menn. For seksuelle rykter, krav eller forespørsler om seksuelle tjenester og seksuelle overgrep, eller forsøk på overgrep, viser undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn. Her må det nevnes at basene for disse typene atferd er svært lave.

 

Kolleger og ledere i egen bedrift er de som oftest står bak

I 42 prosent av tilfellene er det en kollega som står bak den uønskede seksuelle atferden, i 23 prosent av tilfellene er det en leder. Respondentene svarer at hendelser av seksualisert art finner sted både i sosiale sammenhenger (38 prosent) og på arbeidsplassen (32 prosent).

28 prosent av de spurte har vært utsatt for uønsket atferd lenger tilbake i tid enn siste seks måneder. Blant disse har 3 av 4 hendelser funnet sted for fem år siden eller mer. Med økt alder og ansiennitet viser resultatene at opplevde hendelser gjerne har skjedd lenger tilbake i tid. 

Artikkeltags