Avisene er dessverre forsinket med på noen ruter denne morgenen. De fleste avisene skal være på plass ved 10-11-tiden, senest klokken 14, har vi fått beskjed om fra distribusjonsfirmaet. Vi beklager den ulempen det medfører for dem abonnentene det gjelder.