Utstillingen heter "Mosegrodd" - nesten litt misvisende?

Selv om kunstner Morten Slettemeås har valgt å navngi utstillingen sin "Mosegrodd", er ikke åpningstaleholder Nanna Løkka umiddelbart enig i at den er det. Hun syns nemlig utstillingen er høyst aktuell.