Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir totalforbudet enda strengere: Dette kan du gjøre, og ikke gjøre

Artikkelen er over 3 år gammel

Brannsjefene i Telemark har fra før av fattet vedtak om totalforforbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Nå blir det innskjerping av dette forbudet.

Det opplyses i en melding som er undertegnet av alle brannsjefene i Telemark, fredag morgen.

Torsdag ettermiddag og kveld måtte alt tilgjengelig mannskap ut for å slukke over 50 branner i Telemark. Situasjonen ble omtalt som ekstrem og alt av mannskap som ikke var på ferie ble kalt ut.

Det var lynnedslag som var årsaken til gårsdagens mange branner, men det viste tydelig hvor stor brannfaren er i Telemark for tiden.

Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr:

DETTE KAN DU IKKE GJØRE:

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut- og innmark

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen

• Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene

• Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

• Det betraktes som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark.

Med bål forstås små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff. Med grill forstås engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

Brannsjefene er tydelige på at ingen dispensasjoner vil bli gitt, og at man derfor bør unngå å ringe brannvesenet for å be om dette.

DETTE KAN DU GJØRE:

Grille i din egen hage med aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktsomheten så lar du være. (Engangsgriller er ikke tillatt)

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

Brannsjefene har nå bestemt at totalforbudet skal innskjerpes. I den nye ordlyden i forbudet heter det at;

«I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.

Fra og med fredag 13.7.2018 klokken 08.00 er brannsjefene av den oppfatning at det vil være uaktsomt å drive hogst. Dette gjelder inntil ny vurdering gjøres etter nedbør av betydning.»

Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet. Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Kommentarer til denne saken