Teledølen kulturpub er konkurs

Selskapet Teledølen Kulturpub AS er slått konkurs. Konkursåpningen får ingen innvirkning på åpningen av Bellman Kulturpub, som er planlagt lørdag, i de samme lokalene.