Spenning med pirater og fånokker

Piratbukta og Sølvgruvene byr på mye spennende for liten, og stor, i dagene som kommer.