Torsdag 2.mars inviterte Notodden videregående skoles elever og lærere til et åpent møte i Bok og Blueshuset. Temaet var ungdom og rus. Foreldre, politikere og allmenheten var invitert.

Elever hadde gjennom hele dagen arbeidet med temaet, gjennom å lytte til sterke historier, svart på spørsmål om rus og noen av svarene ble presentert for forsamlingen i Bok og blueshuset.

Politiet deltok med informasjon om narkotikaens skadevirkninger. To mødre som hadde opplevd det verste man kan oppleve, å miste sine barn på grunn av rusmisbruk, stod fram med sine gripende historier. Ingen i salen kunne unngå å bli berørt av deres historier.

Jeg vil berømme skolen for denne måten å arbeide med temaet på. Gjennom at elever og foreldre og voksne fikk nøyaktig samme informasjon er det mye lettere å snakke sammen om disse viktige tingene hjemme etterpå. Og man vil nok i skolen snakke om dette temaet i lang tid. Det var ellers en bra timing å snakke om dette nå, før russetiden setter inn for fult.

Som politiker er jeg svært glad for at jeg var til stede. Det ga meg også noen tanker om utenforskap. Rus og utenforskap henger sammen. Partiet Sentrum er opptatt av å forhindre utenforskap for blant annet barn og unge. Derfor er det så viktig at vi har gode møteplasser for dem, der de kan bli sett, kjenne mestring og føle trygghet og tilhørighet.

Notodden kommune har mye bra barne - og ungdomsarbeid, men det trengs tilbud til uorganisert ungdom. Kanskje kan kommunen få til en barne- og ungdomsdag (slik som frivillighetens dag) hvor alle som har møteplasser for barn og ungdom kan samles i Bok- og blueshuset og presentere seg. Samtidig kan det kanskje dannes nye grupper for ungdom ut fra interesser.

Dette var noen tanker etter et flott arrangement. Takk til alle som deltok og varme tanker til alle foreldre og foresatte.

Grethe Trovi Duesund 1.kandidat for Partiet Sentrum, Notodden