Det skriver direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Geir Jørgen Bekkevold, i en pressemelding mandag.

- Sykehuset opplever fortsatt stor pågang av pasienter, og et relativt høyt sykefravær hos de ansatte. Tallene viser imidlertid nå at det er en stabilisering av situasjonen, og sykehuset velger derfor å gå ut av grønn beredskap, utgreier kommunikasjonsdirektøren.

Viderefører tiltak

Sykehuset Telemark har opplevd stor pågang av pasienter siste tiden. Årsaken har i stor grad vært kraftig utbredelse av luftveisinfeksjoner. Dette rammer også de ansatte, og sykefraværet har vært høyt. For omtrent halvannen uke siden resulterte det altså i at sykehuset satte grønn beredskap.

Ber besøkende holde seg borte

- Selv om vi nå går ut av beredskap, fortsetter vi å følge situasjonen nøye, og noen av tiltakene som ble innført under beredskap vil bli videreført inntil videre. Det er fortsatt ønskelig fra sykehusets side at man begrenser besøk av pasienter til situasjonen er ytterligere normalisert, eksemplifiserer Bækkevold, som også påpeker at sykehuset er avhengig av at kommunene tar imot utskrivingsklare pasienter fra sykehuset.

Vi oppfordrer kommunene til å jobbe med både kortsiktige og langsiktige løsninger for å få det til, avslutter han.