Moderniseres for 100 millioner kroner

Svelgfoss kraftverk har trofast produsert verdifull og bærekraftig energi siden oppstarten i 1958.