Svar til Hesjedal: – Lener seg på halmstråforklaringer!

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På sitt sedvanlige vis i Telen har nok en gang Sveinung Hesjedal mange meninger om Senterpartiet og kommer med anklager om det ene og det andre. Jeg har ikke behov for å anklage ham for noe annet tilbake enn at han dessverre svelger partipropagandaen til partiet sitt Høyre, rått. Og med det lener seg på deres halmstråforklaringer om at fagmiljøer ikke er enige med Senterpartiet når vi sier nei takk til de sentraliserende reformene Høyre tvinger på distriktene. For det stemmer ikke.

Les Hesjedals opprinnelige innlegg:

Hesjedal fillerister Sp i dette innlegget

Sp reagerer nemlig i likhet med sorenskrivere, dommere, saksbehandlere, jordskifterettsledere og tillitsvalgte fra ca. 30 domstoler, i tillegg til advokater, politijuristene, kommuner, regionråd og næringslivsråd over hele landet, på regjeringens forslag om å redusere antall tingretter- og jordskifteretter fra 94 til 42 og gjøre 52 av dagens tingretter- og jordskifteretter om til avdelingskontor uten minimumsbemanning. I vårt område gjelder dette tingretten på Notodden og tingrett samt jordskifterett i Kviteseid.

Vårt budskap om at domstoler faktisk legges ned i denne reformen ble i forrige uke bekreftet av to professor i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Senterpartiet stoler faktisk mer på professorer, sorenskrivere og ansatte i domstolene framfor på Høyres ord i denne saken.

Problemet til Høyre er at de knapt har støtte for det forslaget de har lagt fram. Ingen – verken i domstolene eller i det akademiske miljø – støtter deres påstand om at forslaget deres ikke fører til nedleggelse av domstoler og tingretter.

En del høringsinstanser støtter Domstols kommisjonens forslag, som var å redusere antall tingretter fra 60 til 22 og beholde 8 rettssteder – men ikke regjeringens løsning som er å redusere antall tingretter fra 60 til 23 og beholde 37 rettssteder. For eksempel skriver statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud: «Vi er ikke enig i departementets forslag om å opprettholde samtlige eksisterende rettssteder. Etter vår mening vil det med en slik struktur ikke være mulig a gjennomføre nødvendige moderniseringer som er påkrevd for etablering av best mulig fungerende domstoler i Fremtiden».

SP finner det faktisk dypt problematisk at denne reformen blir forsøkt å solgt inn som at alt blir bedre for alle, ingen mister jobben og alt blir bedre, når det er så massiv motstand fra en rekke aktører med langt større innsikt i konsekvensene enn det vi politikere har. Dersom denne reformen ikke betyr at tingretter legges ned hadde det ikke vært nødvendig å fremme saken for Stortinget.

Hesjedal kritiserer i sitt innlegg ellers Sp for å lytte på folk som vil ha mer synlig og tilstedeværende politi. Han selv skryter av at regjeringen har oppnådd målet om 2 politi pr. 1000 innbygger.

Når det gjelder nærpolitireformen vil jeg bare vise til at det pr. 30.6.2020 manglet 336 politifolk for å nå 2 per 1000 innbyggere i vårt politidistrikt, Sør-Øst. Som altså er blant landets tynnest bemannede med bare 1,5 politifolk pr. innbygger, noe som Hesjedal burde ha registrert, da det ikke mangler med oppslag i regionale og lokale media om dårlig responstid fra politiet om dagen.

Og jeg vil også minne om Politiets Fellesforbund sin uttalelse fra september, så kan folk få tenke selv om de vil tro på Høyres fortelling eller tilbakemeldingene fra dem som faktisk jobber i politiet: «Da hjelper det ikke at man etter fem år fjerner «nær» fra nærpolitireformen. Lovnaden man ga befolkningen er ikke overholdt. Vi i Politiets Fellesforbund har derfor sagt at befolkningen rett og slett er holdt for narr».

At vi i SP vil bruke mer penger på politi enn Høyre, for både å bekjempe ny kriminalitet på en god måte og sørge for flere politifolk både i bygd og by, nevner ikke Hesjedal. Det passer ikke hans svartmaling av SP. Vår kamp for distriktene sier han -som propagandaen fra Høyre sentralt- for eksempel at er «å snakke ned distriktene». Og han påstår at vi «ikke har noen idé om hvilke næringer som skal til for at søringer flytter næringer nordover». Anbefaler ham å lese partiprogrammet vårt før han kaster ut slike påstander. Eller så kan han jo kanskje sjekke ut hvorfor SP er blitt det største partiet i den nordligste landsdelen vår. Det er i alle fall ikke ved å drive med sentralisering av offentlige arbeidsplasser. Distriktsnæringsutvalget peker i en ny offentlig utredning på utfordringen med sentraliseringen og skriver bl.a. «Utvalget mener det er mulig å påvirke de sterke sentraliseringskreftene, men at det krever et høyt ambisjonsnivå med målrettede virkemidler, herunder desentralisert lokalisering av offentlige institusjoner». Det kommer vi i Sp til å lytte til.

Hesjedal angriper ellers mitt personlige engasjement for å få bru over Oslofjorden og droppe planene om tunnel. Også der drister han seg til sedvanlige høyreargumenter om at han heller vil lytte til fagmiljøene som har vurdert bru/tunnel enn til meg. Vel – gjør det da. Lytt til alle fagmiljøene, som Trygg Trafikk, Norges Lastebileierforbund, Kongelig Norsk Automobilklub, Yrkestrafikkforbundet, Organisasjonen Bedre veier, Syklistenes landsforbund og NAF, bare for å nevne noen. At disse fagmiljøene er enige med meg i saken, kommer tydelig fram i Telen sin omtale om mitt engasjement for bru over Oslofjorden. At Hesjedal derfor ser helt bort fra det når han omtaler at fagmiljøene som går for tunnel er bedre rustet til å gi råd enn SP/meg, viser at for Hesjedal er begrepet «fagmiljø» ganske relativt og helst bare fagmiljøer som mener det Høyre mener. Det er det altså ikke.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken