Gå til sidens hovedinnhold

SV og skolesaken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Notodden SV har gått på valg for skole på Vidarvoll, og nå i denne perioden for skole på Klokkarrud. Begge disse stedene for barneskole i Heddal har ikke være mulig å gjennomføre.

Da alternativet med å bygge ny skole på Rygi, der brakkeskolen holder til i dag, stemte SV nei. Det gjorde vi fordi SV også har gått på valg på å arbeide for ansvarlige kommunebudsjetter som gir økonomisk handlekraft. Vi støttet derfor Rådmannen og forslaget om å gjennomføre en full gjennomgang av skolestrukturen i Notodden nå. Bakgrunnen for dette forslaget er at både økonomien og demografien i Notodden kommune står foran store endringer og utfordringer. Vi blir flere eldre og færre barn. Strukturen kommunen nå har, med åtte skoler, fører til kostnader ved drift som ligger ca 15 millioner kroner over det som elevtallet skulle tilsi. Dersom strukturen vi har hadde gitt positive utslag i bedre læringsresultater og trivsel, kunne vi ha forsvart å beholde de mange skolene. Men det er ikke slik. Fagmiljøet og de som fordeler og tar ansvar for støtteressursene, sier at dagens struktur bidrar til at elever ikke får den hjelpen og støtten de trenger.

I forbindelse med saksutredningen i kommunestyret lå det vedlagt en rapport om skolesaken fra Telemarksforskning. Forskerne her har intervjuet ledere, ansatte og tillitsvalgte i Notodden-skolene. Konklusjonen er at skolestrukturen må endres, blant annet for å nå målene satt gjennom nasjonale høringer.

Om det hadde blitt flertall for en helhetlig utredning av skolestrukturen nå, ville politikerne nokså snart måttet ta stilling til hvor mange skoler kommunen skal ha i framtida. Det ville ha kommet til vanskelige avgjørelser, fordi den lokale skolen betyr mye for folk og som derfor vekker sterke følelser. Men den politiske kampen vil vi snart komme til å stå i, uansett. Det er bare slik at den nå er utsatt med et par år. Når den kommer tilbake er Heddal barneskole på Rygi kanskje ferdig, og lokalmiljøet er tilfreds med det. Isolert sett vil de fleste, inkludert SV, unne heddølene denne skolen, etter alt for mange år i brakker.

Det er bare det at vi politikere har som oppdrag å ta ansvar for hele kommunen. Vi må sørge for at skolen har innhold, kompetanse og læremidler for at skolene som helhet driftes på en forsvarlig måte. Samtidig har vi ansvar for at penger skal fordeles til forebyggende helse, til kultur og til eldreomsorg. Framskrivningene når det gjelder antall eldre i Notodden tilsier at vi om knappe ti år har 400 med demens i Notodden. Det vil være en økning på 76 personer dette tiåret. (Kilde: Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste). Hvor skal de bo og hvilke tilbud vil Notodden kommune ha råd til å tilby dem?

Kommunen vil pådra seg en kostnad på minst 93 millioner ved å bygge skole på Rygi. Summen vil bli lagt til en allerede blytung gjeld på mer enn en milliard.

Så kunne kommunen sikkert leve med det, dersom utgiften var et ledd i en helhetlig og gjennomarbeidet plan for en kvalitativ god skole for alle barna i kommunen.

Det er den dessverre ikke.

AP, SP og Rødt, som utgjorde flertallet i denne saken, bærer på et stort ansvar. Fordi konsekvensen av vedtaket er at vi framover må si nei til mange viktige bevilgninger og tiltak for befolkningen i Notodden kommune.

Anne Haugen Wagn, Notodden SV


Kommentarer til denne saken