Naturvernforbundet i Øst-Telemark ser med bekymring på de foreslåtte kuttene i Norges skogvern. Saken er aktuell i forbindelse med revidert statsbudsjett.

Stortinget har besluttet at vi skal ha 10 prosent skogvern, og det skal være representativt. Men i dag er bare 3,9 prosent av den produktive skogen vernet, og 5,2 prosent av alt skogareal. Det er med andre ord svært langt igjen.

Nå hogges norsk skog i rekordtempo, fordi det er høye tømmerpriser. Dette besvares fra regjeringen med å kutte i skogvernet. Derfor står nå store arealer med verneverdig skog i fare for å gå tapt, fordi det ikke er penger. Svaret fra regjeringen burde ha vært en solid økning av bevilgninger til skogvernet.

I regjeringsplattformen går det fram at klima- og natur skal danne ramme rundt all politikk. Og vi minner om: Skogvern bidrar til vern av arter, det er god klimapolitikk, og det er folkehelse.

Regjeringen ønsker nå å kutte 50 millioner til skogvern. Samtidig er det forslag om å kutte bevilgningen til restaurering av myr. Det skjer midt i oppstarten av FNs tiår for naturrestaurering.

Her står mye på spill! Vi oppfordrer derfor vår lokale stortingsrepresentant fra skogkommunen Notodden om å forsvare bevilgningene til skogvernet i forhandlingene framover.

Anne Haugen Wagn,

Naturvernforbundet i Øst-Telemark