Vi og flere med oss advarte sterkt mot det som var i ferd med å skje med prissettingen av Norges rene og teknologisk høyverdige norske vannkraft. Slik situasjonen står nå kjemper det norske folk og norsk industri og næringsliv nesten alene mot tilsynelatende stor overmakt.

Det virker som om alt for mange er kjøpt og betalt og ikke har klart å motstå fristelsen når krefter, som ikke vil Norge vel, brutalt og hensynsløst har blåst opp økonomien i kraftbransjen til nivåer hinsides enhver fornuft og ethvert måtehold.

Vi som har levd og bodd i Norge en stund, vi har hatt flere kilder til å skaffe oss grunnleggende kunnskap om hvordan vi skal kunne takle vanskelige og farlige situasjoner. Vårt folk har i slike stunder kunnet hente krefter og inspirasjon til klok motstand og gjennomtenkt kamp mot de farer som truer samfunnet vårt og vår egen kultur.

Situasjonen kan best sammenlignes med eventyrets fortelling om trollet med flere hoder som var i ferd med å trenge seg inn i stuen – denne gangen er det selveste pristrollet som vil presse seg inn.

Hvilket eksempel kunne Askeladden vise oss når han stod i en tilsvarende situasjon? Jo han stilte seg innenfor døra med sitt skarpslepne sverd, og etter hvert som trollet bøyde sine hoder innenfor dørterskelen, hugget Askeladden dem av i rask rekkefølge. Slik reddet Askeladden situasjonen.

Det var vel dette Storting og regjering for lengst burde ha gjort, men i dagens krise er det ingen som ennå har utpekt seg med kvaliteter tilsvarende Askeladdens.

Dersom strømpristrollets hoder hadde blitt hugget av i samme øyeblikk de viste seg i det Norske Hus, ville en oppblåst strømpris ha blitt punktert. Noen hadde selvsagt blitt svært misfornøyd med at oppblåste milliarder hadde forduftet, men det hadde bidratt til vesentlig redusert inflasjon og til å sikre norsk industri, næringsliv, og norske hjem en tryggere og bedre hverdag og opprettholdt konkurransekraft.

Så kunne nordmenn konsentrert seg som viktigere oppgaver enn å finne ut på hvilke tid på døgnet oppvasken skal tas, eller når på døgnet man skal kunne ta seg en dusj.

Vår oppgave akkurat nå er å sørge for å forsyne våre venner og allierte i Europa med gass og olje som vi fortsatt rikelig tilgang på. La oss holde oss til den oppgaven og ikke la unødvendige strømprisproblemer ødelegge for oss i de øvrige viktige oppgaver Norge ellers kan bidra med, ikke minst nå når ufred truer.

Norske politikere i Storting og regjering burde av og til ta et tilbakeblikk på folkeeventyrene våre. Askeladden er ikke å kimse av, hans eksempel viser at det tilsynelatende umulige ofte viser seg å være mulig, når det blir utvist mot, kløkt og handlekraft. Norges historie er rik på eksempler på dette.

Eventyrene inneholder også klare advarsler om hva som vil skje i motsatte tilfeller. La oss håpe at våre politikere, ingen nevnt, ingen glemt, ikke havner i samme situasjon som «keiseren uten klær».

Jon Grøstad

Medlem av Notodden Arbeiderparti og Fellesforbundet.