Strømprisen i Norge har vært og er rekordhøy. Mange har ikke råd til å betale regningene, andre fryser hjemme. Strømpriskrisen øker forskjellene mellom folk enda mer, for det er selvsagt de med lavest inntekt som får størst problemer når prisene mangedobles. I tillegg til problemene dette gir for husholdninger, så rammer det kraftkrevende industri og små bedrifter. Situasjonen er uholdbar, men strømpriskrisa kan løses politisk hvis det er vilje til det.

Rødt har foreslått å innføre en makspris på strøm. Det ser vi at andre land i Europa gjør, og det er ingen grunn til at Norge ikke skal gjøre det samme. Vi har foreslått en makspris på 35 øre per kilowattime. Det er omtrent tre ganger produksjonskostnadene og der vinterprisen har ligget de siste årene. Den prisen bør norske innbyggere, bedrifter, lag og foreninger være sikre på at blir en maksimumspris. Så kan man gjerne selge noe overskuddsstrøm til Europa for en dyrere penge.

Vekslende regjeringer har knyttet Norge tettere på det europeiske kraftmarkedet gjennom tilslutning til EUs energibyrå ACER og flere utenlandskabler. Ideen var at det skulle gi både rimelig strøm og mulighet til å tjene mer penger på krafteksport. Resultatet er at vi har importert høye europeiske priser, og de som har tjent på dette er ikke det norske folk, men kraftselskapene. For strøm er ikke som en vare på et hvilket som helst marked, strøm er nødvendig infrastruktur. Norge er et kaldt og mørkt land, der oppvarming i stor grad baserer seg på strøm. Noen tror billigere strøm vil føre til sløsing, men det er lite som tyder på det. Det er ikke prisen, men temperaturen som er den viktigste faktoren for strømforbruket i Norge.

Vi ser allerede at mange tar til orde for å bygge ned mer natur for å øke kraftproduksjonen. Det vil vi i Rødt advare mot. Norge har i dag et kraftoverskudd, og samtidig som vi står i en klimakrise, så står vi også i en naturkrise. Stadig mer natur forsvinner. Da kan vi ikke bygge ut verna vassdrag eller rasere naturen for å bygge vindmøller, slik enkelte ønsker. I stedet bør vi fremover ta ut det store potensiale som finnes i energieffektivisering og stanse planene om å bruke enorme mengder strøm på elektrifisering av sokkelen.

Rødt vil fremover kjempe videre for makspris på 35 øre/kwh, at energieffektivisering blir tilgjengelig for flere og at vi bremser krafteksporten og på sikt tar Norge ut av ACER. Vi tror vi har store deler av befolkningen med oss på de kravene, nå gjenstår det å se om de andre partiene følger på.

Rødt Notodden