Nå strømmer strøm-klagene på

KUNNE VÆRT STØRRE: NE-direktør Olav Forberg opplyser at gebyret faktisk kunne vært enda større enn 2600 kroner. - Vi har vært tilbakeholdne med å beregne de faktiske kostnadene, skriver han.

KUNNE VÆRT STØRRE: NE-direktør Olav Forberg opplyser at gebyret faktisk kunne vært enda større enn 2600 kroner. - Vi har vært tilbakeholdne med å beregne de faktiske kostnadene, skriver han. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

NOTODDEN: Strømkunder som av ulike årsaker nektet å få installert ny strømmåler klager nå til sine nettselskap over ekstraavgiften på rundt 2500 kroner.

DEL

En kunde av Notodden Energi – som krever 2600 kroner i ekstragebyr – er en av de første som har klaget. TA har snakket med kunden, som ønsker å være anonym. Han sier det jobbes i flere fora blant dem som har sagt nei til ny strømmåler med kommunikasjonsmodul, med å klage på gebyrvedtaket og regningen mange nå har fått i postkassen.

Urimelig høyt

– Jeg ser av vedleggene jeg har mottatt fra Notodden Energi at det avgjørende punkt som utløser det urimelig høye årsgebyret, er NVEs pålegg til nettselskapene om årlig kontrollavlesing. Jeg vil med dette klage inn størrelsen på det nye årsgebyret jeg har blitt ilagt fra Notodden Energi til NVE. Jeg stiller meg uforstående til nødvendigheten av årlig avlesningskontroll av AMS-måleren, og de urimelig høye kostnader (årsgebyr) dette påfører meg som kunde, skriver kunden i sitt klagebrev til Norges vassdrags og energidirektorat (NVE).

Det installeres rundt 4000 nye strømmålere hver dag i Norge, og alle husstander skal ha ny strømmåler innen utgangen av året. Foto: Paul Kleiven (NTB scanpix)

Det installeres rundt 4000 nye strømmålere hver dag i Norge, og alle husstander skal ha ny strømmåler innen utgangen av året. Foto: Paul Kleiven (NTB scanpix)

– Jeg legger til grunn at de aller fleste av oss som har fått fritak for kommunikasjonsenheten samvittighetsfullt vil lese av måleren hver gang vi får en sms om dette fra nettselskapet. For øvrig har dette vært innarbeidet praksis i mange år. Videre mener jeg at den fakturerte kostnaden for to timer (to timer à 800 kroner pluss merverdiavgift og transport) for hver enkelt måleravlesning, som ligger til grunn for gebyret, er svært urimelig da en slik avlesning kun tar noen få minutter, skriver kunden.

Mistillit

Vedkommende mener et slikt kontrollbehov enkelt bør kunne utføres med en og annen stikk-kontroll der det er berettiget.

– Dersom årsgebyret kun hadde vært basert på nettselskapets utgifter til datahåndtering om sms, ville gebyret ha vært betydelig lavere og blitt oppfattet som mer rettferdig av de fleste. Jeg er av den oppfatning at NVE og forskriftene med dette viser urimelig mistillit til mange av sine kunder, og jeg anmoder derfor NVE om å revurdere behovet for obligatorisk årlig avlesningskontroll og grunnlaget for det urimelig høye årsgebyret, står det i klagen.

Kan dokumenteres

Olav Forberg har svart på den opprinnelige henvendelsen til Notodden Energi (NE). NE-direktøren opplyser at nettselskapene er gitt adgang av NVE til å kreve et årsgebyr eller avlesingsgebyr til dekning av selskapets kostnader ved å ha en manuell rutine for avlesing av strømmålere – og den årlige kontrollen av disse.

– Med et lite antall fritak fra kravet om AMS med automatisk måling må nødvendigvis prisen per abonnement bli relativt høyt. Per i dag har vi registrert 24 fritak – som derved danner grunnlaget for utregning av gebyret. Vi kan dokumentere de faktiske kostnadene forbundet med en slik manuell rutine. Faktisk har vi vært tilbakeholdne med å beregne de faktiske kostnadene idet kostnadsandelen for lisens på manuelt avregningsprogram alene ville gitt et utslag som langt ville oversteget det årsgebyret som er fastsatt, svarer Forberg.

Artikkeltags