Hver femte ansatt i Statens vegvesen mister jobben

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I alt 1650 kan miste jobben(Oppland Arbeiderblad): Et forslag til omorganisering av Statens vegvesen innebærer 1.650 færre ansatte enn i dag hvor 7.824 personer jobber i etaten.

Det er Aftenposten som melder om forslaget som ble oversendt Samferdselsdepartementet tirsdag ettermiddag. De ansatte skal orienteres om saken i et stort allmøte klokka 15.00 tirsdag ettermiddag.

– Ingenting tyder på oppsigelse i «nye» Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter tirsdag ettermiddag.

Det er Vegvesenets eget forslag til omorganisering som er nå er sendt til Samferdselsdepartementet.

Av innholdet i forslaget skal det blant annet være nevnt at dagens organisasjon preges av for mye byråkrati og at den ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen leverte tirsdag sin anbefaling for framtidig organisering av Statens vegvesen. Regionmodellen opphører, og Statens vegvesen innfører i stedet en funksjonsmodell som består av divisjoner.

Som en følge av omorganiseringen kan for eksempel Gjøvik miste 40 arbeidsplasser.

– Modellen sørger for gode spillerom for geografisk plassering av ansatte og enheter, samtidig som vi vil kunne samle mange fragmenterte fagmiljøer under en felles ledelse, sier Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren understreker at rapporten han  tirsdag overleverte Samferdselsdepartementet er hans forslag til ny organisasjonsmodell, og at det vil være opp til departementet å ta den endelige beslutningen.

– Vi må uansett endre oss i takt med de endrede kravene og forventninger vi ser fra omgivelsene, sier han.

Artikkeltags