- Per nå er det alle over 65 år og alle i risikogruppen mellom 18 og 65 år som har fått tilbud om den fjerde dosen. Det er det som er bestemt fra sentrale helsemyndigheter, sier vaksinekoordinator i Notodden kommune, Åshild Bergstøl.

Venter på beskjed

Dermed har det vært travle vaksineringsdager på Huset vårt igjen - og noen voksne har undret seg over at ikke de har fått innkallelse ennå når de kjenner personer som er yngre enn dem som har fått ny vaksine. Det er fordi de yngre da er i en risikogruppa av ulike grunner.

- Vi vet ikke noe mer ennå om hva som skjer videre. Vi har fått beskjed om å ikke gi fjerde dose til helsepersonell og andre enn de som til nå er anbefalt. Det kan være at friske under 65 ikke skal ha den fjerde dosen i det hele tatt. Det vurderes fortløpende. Hvis og når vi får beskjed, må vi snu oss raskt rundt og innkalle neste gruppe. Men inntil videre beror vi og vaksinerer de som har fått tilbud om fjerde dose - og de som nå ønsker første-, andre- eller tredje dose, sier Bergstøl.

Til nå har det vært litt lavere prosent som takker ja til fjerde dose. Noen nøyer seg med de tre de har fått, samt eventuelt immunforsvar fra gjennomgått koronasykdom. Men mange har tatt den fjerde dosen de har blitt anbefalt og tilbudt.

Gir nyeste versjon

Koronavaksinen fra både Pfizer og Moderna er i løpet av året blitt tilpasset omikronvarianten av covid 19-viruset. Notodden kommune har fått den nyeste varianten av begge.

- De skal beskytte bedre mot de nyeste variantene av viruset. Men de som tar første- og andre vaksinedose nå, må bruke den opprinnelige varianten av koronavaksinen, opplyser Bergstøl.

Snart kommer influensaen

Samtidig forbereder man seg i Norge på den forestående influensasesongen.

- Det er ikke noe problem å få både koronavaksinen og vaksine mot den vanlige influensaen. Myndighetene tenker at vi må forberede oss på en litt hardere influensa enn vanlig denne vinteren. Så risikogrupper - og da særlig barn i riskosonen, anbefales å ta den. Dette bør man da drøfte med fastlegen. Det er også de som gir influensavaksine.