Wakeboard er en sport i rask vekst internasjonalt, den er flott å se på og appellerer til unge aktive mennesker. Sporten har en utbredelse internasjonalt som kvalifiserer den for å komme inn på sommer-OL programmet, og det internasjonale forbundet jobber intenst og er optimistiske i forhold til at wakeboard skal komme på OL- programmet, noe som trolig avgjøres i 2013.

Norsjø Ferieland

Norge er en liten nasjon innen wakeboard, og på Norsjø Ferieland ligger det ene av Norges to anlegg. Det er et stort scoop at vi har lyktes med å få VM til Norge og Telemark.

Solid løft

Både Norges vannski og wakeboardforbund og Norsjø Wakeboardklubb håper tildelingen vil gi et solid løft for sporten, både i antall utøvere og i form av nye anlegg. Wakeboardmiljøet har også et godt håp om å utvikle norske utøvere som kan være med å konkurrere i verdensmesterskapet.

Markedsføring

For Telemark er et VM en god anledning til å profilere og markedsføre Telemark, samt at et slikt arrangement vil løfte kompetansen på det å arrangere store mesterskap lokalt og regionalt.

På pressekonferansen vil (i tillegg til Kuno Richard og Uwe Goldstein) presidenten og idrettsjef i Norges vannski og wakeboardforbund, utvalgsledere for kultur og næring fra Telemark fylkeskommune, ordfører og rådmann fra vertskommunen Sauherad, Norsjø Wakeboardklubb, Norsjø Ferieland og MTNU være til stede.