Sp lot Heimevernet forvitre

Av

Når det ser ut for at coronaepedemien er på retur, våkner de politiske partiene  til liv igjen.