Livskafé hvor nye muligheter kan vokse fram

Av

Fysisk aktivitet, sikkerhet og trygghet, ernæring og sosialt nettverk. Det er de fire områdene Verdens helseorganisasjon, WHO, har pekt på som viktige for et aktivt liv.