Tente lys for fred i verden

Med sang, lys og fredsmuffins ble det i Skolandparken i kveld minnet om viktigheten av fredsarbeid i Norge og verden for øvrig.