Det sier Skogen-beboer Joacim Dubrefjord som har vokst opp nær skogen og er nesten lamslått over at hans turterreng med vakker furuskog nå kan bli borte. Han understreker at dette er et turområde som blir brukt av mange, både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og høgskolen.

Morsjon og rekreasjon

-For ikke å glemme o-laget. Dette er jo deres hjemmebane på mange måter. -Selv bruker jeg dette området nesten daglig til mosjon og rekreasjon og det gjør også familien.

-Dette er en privat skog, altså en vanlig skogteig, som skogeieren disponerer fritt, Dubrefjord...

Burde vært offentlig

-Ja, det er jeg fullstendig klar over, men jeg mener at skogen er så viktig for byen og byens innbyggere at den burde tilhørt offentligheten, sier han. Han understreker at dette er en skog som består av gammel furu. Blir den hogd vil vilnisset overta og vokse oss over hodet i løpet av få år og turterrenget er dermed i realiteten borte, sier han.

Rett og slett folkehelse

-Dette området rundt Sætreåsen er rett og slett folkehelse. Turgåing er den mest utbredte idretten på Notodden og dette området er blant de flotteste turområdene i kommunen. Og det er det de seintvoksende furuene her. Blir de hogd er det granskogen som overtar området.

Dybrefjord tror at det er økte tømmerpriser som er grunnen til den økte aktiviteten i skogen. Han håper at det fortsatt er muligheter for å kunne redde det enestående turområdet.

Stort behov

Gode markeder og høy produksjon gjennom hele vinteren, har gjort at det generelt er lave virkeslager hos all industri. Dårligst stilt er det i treforedlingsindustrien, som forbruker massevirke. Der har tømmerbilene gjennom hele vinteren nærmest matet tømmeret rett inn i barketrommelen og videre inn i produksjonen. Dette skriver AT-skog på sin hjemmeside.

Videre fortelles det at flere fabrikker har stoppet i kortere perioder på grunn av råstoffmangel. Alle ferske signaler fra markedet, tyder på at den gode etterspørselen etter tømmer vil fortsette ut dette året.

Må hogges nå

-Denne hogsten må tas nå. Den burde egentlig vært tatt for 20 år siden, sier skogeier Ingrid Haave. -Først og fremst av hensyn til skogen. Hun forteller at mye av det tømmeret som er hogd ikke er salgbart. Det er rett og slett for gammelt.