Innfører totalforbud mot bruk av åpen ild i Notodden og Hjartdal

Artikkelen er over 1 år gammel

Brannsjefen i Notodden og Hjartdal innfører nå totalforbud mot all bruk av åpen ild utendørs i Notodden og Hjartdal fra og med midnatt natt til fredag 25. mai

DEL

– Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og liknende og gjelder fra og med 25. mai 2018 kl. 00:00 og inntil situasjonen endrer seg. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, innføres forbud mot bruk av åpen ild i innmark. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. og forskrift om brannforebygging, sier brannsjef Stig Selbo.

Stor skogbrannfare

Skogbrannfaren er for øyeblikket stor i våre to kommuner. Totalforbudet betyr ifølge brannsjefen at:

  • Det er ikke lov å tenne bål og grill i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark
  • Det er ikke lov å tenne opp bål på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bålplassene
  • Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål
  • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
  • Det er heller ikke lov å brenne i bålpanne i egen hage

Skogsdrift

– I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stedvis stor fare for brann i gress – skog og annen vegetasjon. Forbudet gjelder inntil forbudet blir opphevet, sier brannsjefen, som oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffansvar, understreker han.

– Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110, avslutter Stig Selbo.

Artikkeltags