Har en formue på 160 millioner kroner

47 år gamle Torkjel Slaattun er Hjartdals desidert rikeste innbygger med 160 millioner kroner i formue.