TELEMARKSAVISA: Det er fylkeskommunen som nå har vedtatt hvilke veier og prosjekter som det skal brukes penger på de nærmeste fem årene. Rundt 200 millioner kroner skal brukes til rassikring, noen bruker skal forsterkes og rundt 250 millioner kroner skal brukes til å utbedre veier i fylket. Det aller meste i Telemark, men også noe i Vestfold.

På veiene er det blant annet bestemt at man skal satse på veien til Fyresdal, fylkesvei 355. Her skal det brukes 78 millioner kroner på tre forskjellige prosjekter i løpet av perioden. Men allerede i år starter man opp med den første strekningen mellom Storejarbryn og grensen mellom Nissedal og Fyresdal.

Bedre til Tuddal

Et annet prosjekt som er blitt prioritert er strekningen mellom Hjartdal og Tinn, veien over fjellet. Her er det lagt på betydelig med ekstra midler. Totalt skal det brukes rundt 50 millioner kroner på strekningen mellom parkeringen ved Stavsro og Tuddal. Men det betyr også at planlagte tiltak for å bedre parkeringen ved Stavsro er satt på vent.

– Vi har valgt å erstatte et tiltak på parkeringen ved Stavsro med en oppgradering av veien, sier Arve Høiberg, leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

14 veistrekninger oppgraderes

Over de neste fem årene vil fylkeskommunen bruke 259 millioner kroner på utvalgte oppgraderingsprosjekter på fylkesveiene. 76 millioner kroner skal brukes allerede i 2021.

Oppgraderingen innebærer mer omfattende tiltak enn ren asfaltering, og disse midlene kommer i tillegg til det allerede vedtatte asfaltbudsjettet. Tiltakene på de 14 strekningene som nå skal oppgraderes inkluderer blant annet stabilisering av veggrunnen, forsterkningsarbeider og ny asfalt i ni av fylkets kommuner. I tillegg er det utarbeidet en reserveliste over veier som bør utbedres, men som fylkeskommunen ikke har økonomi til å prioritere i denne omgang.

Satser på rassikring

Det er ikke bare veiene som får en oppgradering, det gjør også områdene rundt. Det skal brukes rundt 200 millioner kroner på rassikring de kommende årene.

Det er prosjekter i Kviteseid, Larvik, Tokke, Nome og Notodden som er plukket ut, men der det er flere prosjekter i Kviteseid. Det er planlagt rassikring både i Eidsborgkleivane; sikring mot snøskred på Bergstøy/Risstøy, litt nord for Byrte; og tre ulike tiltak på fylkesvei 3324 i Fjågesund og på fylkesvei 3320 ved Omnes i Tokke kommune. I tillegg ligger penger til ferdigstillingen av Prestura/Jønjiljo-portalene i Notodden kommune inne i budsjettet.