Resultatet var at tre sjåfører fikk forenklede forelegg for bruk av mobil under kjøring. Også bilbeltebruk ble sjekket, og her var det to som mottok gebyr for manglende bilbelte.