Sentrum av Notodden – bort med prestisjen – skole i sentrum

Av

Det er vanskelig å debattere når alt er sagt før. Da må nye momenter på plass. For å skape progresjon. Fra enkelte gir debatten et inntrykk som om det andre kommer med er oppgulp. Og filosofien er, glem fortida.