De to siste dagene har det kommet meldinger om seks nye hunder som er rammet av det pågående sykdomsutbruddet. 173 hunder er så langt blitt rammet.

Ifølge Mattilsynet er fem hunder fra Telemark rammet.

Arbeidet med å systematisere data om hundene som er meldt inn med symptomer på sykdom, er omfattende, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Det gjøres en utrolig innsats av privatpraktiserende veterinærer for å innhente informasjon fra aktuelle hundeeiere. Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen. I tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier han.

Av de seks hundene som er blitt syke de siste to dagene, har én dødd.

15 hunder obdusert

Mattilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler å begrense nærkontakt mellom hunder.

15 hunder er obdusert ved Veterinærinstituttet i forbindelse med sykdomsutbruddet. Til nå er bakterien Providencia alcalifaciens funnet i tolv av de obduserte hundene hvor bakteriologitest er klare.

Denne bakterien har også blitt funnet hos noen friske kontroll-hunder, men i mindre omfang enn i de obduserte hundene, opplyser Mattilsynet.

Veterinærer har sendt inn et stort antall prøver fra syke hunder fra ulike steder i landet. Det har kommet meldinger om hunder med lignende symptomer fra samtlige av landets fylker. 56 av tilfellene er fra Oslo og 27 fra Akershus.

– Ikke alltid man får svar

De 173 tilfellene har kommet via spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærer.

– Vi jobber hardt med å finne ut av hva som er årsaken til sykdomstilfellene, men det er ikke sikkert vi klarer å peke på noe spesifikt. Det er ikke alltid man får svar på hva et sykdomsutbrudd kommer av, fordi vi rett og slett ikke finner noen fellesnevnere hos tilfellene utover symptomene, sier Tronerud.

Analysene av dataene som er hentet inn, vil fortsette i dagene framover. Det vil kunne gi mer informasjon om antall sykdomstilfeller går tilbake og om de har noen fellestrekk, opplyser Veterinærinstituttet.

Fylkesvis fordeling

Tilfeller meldt inn via spørreskjema. Merk det kan være en forskjell på tallene over nye tilfeller som løpende har blitt meldt til Mattilsynet, og svar fra spørreundersøkelsen, blant annet når det gjelder geografisk område, alt ettersom tilfellet har blitt registret med behandlende veterinær eller hundeeiers fylke.

Oslo: 56

Akershus: 27

Østfold: 6

Hedmark: 14

Oppland: 2

Buskerud: 16

Vestfold: 3

Telemark: 5

Rogaland: 2

Vest-Agder: 5

Aust-Agder: 9

Hordaland: 2

Møre og Romsdal: 6

Sogn og Fjordane: 2

Trøndelag: 8

Nordland: 3

Troms: 4

Finnmark: 3

(©NTB)