Halvor er student på Svalbard

-Den største forskjellen fra hjemme er at vi må gå med våpen utenfor bebyggelsen, som sikkerhet mot isbjørn.