Samlar inn pengar til leikeapparat

Dyktige foreldre i Sauland har starta Spleis for å få inn pengar til nytt leikeapparat til barneskulen. Budsjettet er på over 1,2 millionar kroner.