Det ble klart etter en lang debatt, og en noe forvirrende avstemming da formannskapet i Sauherad behandla saken i går.

Ba om utsettelse

Nils Angard (Sp) var den første til å ta ordet. Han ville utsette saken, og begrunna det med et ønske om å klargjøre en del faktorer rundt strukturrasjonalisering.

Angar ville ha en klargjøring av skysskostnader, SFO-tilbud, etterbruk av nedlagte skoler/sambruksanlegg, overføring av elever til nabokommuner, innsparing på området spesialundervisning og framdrift på omstrukturering.

– Jeg vil vite konsekvensen av dette før jeg kan gjøre et vedtak, sa Angard. Men han fikk ikke flertallet med seg på dette. De mente det viLle være uheldig å utsette skolesaken nok en gang.

Talte for Hjuksebø

Da dette forslaget falt, fremmet han nytt forslag om å opprettholde Hjuksebø skole som i dag, men at Nordagutu og Akkerhaugen legges ned, og 1.- til 4. klasse flyttes til Hjuksebø, og elevene fra Akkerhaugen flyttes til Gvarv.

– Dette gjør jeg fordi jeg har behov for å stå fram for den delen av Sauherad som får de største belastningene. En todelt skole på Gvarv føles som en forfordeling av de andre bygdene, sa Angard. Som heller ikke fikk flertall for dette forslaget.

Mister rotfestet

Men flere av politikerne var opptatt av å opprettholde barnehage og SFO-tilbud på Hjuksebø.

Ordfører Hans Sundsvalen bemerka at det ikke er mange som har sans for grendeskoler lenger. – Jeg er ikke for å legge ned skoler. Men av og til må man bli med på lasset. Jeg vet ikke om rapporten har rett. Kanskje får vi en bedre skole, men hva blir da dårligere? Når flertallet har sagt sitt, regner jeg med at vi har én skole i Sauherad. Det må vi gjøre det beste ut av, og se hva som er mulig å få til for dem som bortimot mister rotfeste med et slikt vedtak. Mange foreldre vil slite. Det må vi innse. Alt blir ikke bedre, fastslo Sundsvalen.

Nytt alternativ

Torstein Haukvik (KrF) er av dem som vil endre skolestrukturen.

– Jeg gleder meg til barnebarna kan gå i samme klasse og på samme skole som alle andre sauheradbarn. Og jeg tror vi framstår som mer attraktive da. Dem jeg føler med, er de som bor på Hjuksebø. De har grunn til å klage på avstand, sa Haukvik. Sjøl om KrF-gruppa går for én felles skole, er Haukvik fristilt i saken.

Wenche Akkerhaugen (H) kom med alternative forslag til rådmannens innstilling. Et av punktene var at en ny barneskole for Sauherad etableres, Sauherad barneskole. Skolen lokaliseres på Akkerhaugen, men ungdomsskolen forblir på Gvarv. Altså et helt nytt alternativ. Hun fikk flertallet med seg på dette, og administrasjonen må utrede forslaget til kommunestyrets møte.

LES OGSÅ: Vil legge ned tre skoler, – Sauherad, et sant mareritt

Hjuksebø vurderer Montessori-skole

I dagens Telen kan du lese at FAU på Hjuksebø nekter å gi seg i kampen for å bevare bygda. Dersom Hjuksebø skole legges ned så er FAU sitt ønske at elevene skal få gå på Tveiten skole i Notodden. Setter politikerne foten ned for det så kommer FAU til å starte arbeidet med å etablere en Montessori-skole på Hjuksebø. Dermed kan innsparingen politikerne forventer å få ved å legge ned grendeskolene bli betraktelig mindre. Les mer i vår e-avis