Samarbeider med Google

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Som første fylkeskommune inngår Telemark Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Telemark et samarbeid med Google.

DEL

Samarbeidet har som formål å bidra til å hjelpe næringslivet og offentlig sektor i Telemark til å bli best på bruk av internett. I salgsarbeid, i markedsføringsarbeidet og i publikumskontakt. Målet er å bidra til å styrke Telemark som et unikt fylke og bidra til å skape vekst i hele fylket. I samarbeid med Innovasjon Norge etableres prosjektet «Telemark Online». Prosjektet har som mål å øke kompetansenivået på bruk av digitale medier hos bedrifter i Telemark.

Telemark blir dermed med i en eksklusiv klubb sammen med Tromsø kommune og noen regioner i Danmark. Google samarbeider bare med en håndfull håndplukkede byer og regioner på verdensbasis, skriver Telemark online i en pressemelding.

– Google observerer at bedrifter som utnytter de digitale mulighetene fullt ut, vokser opptil fire ganger hurtigere enn de som ikke benytter dem. Dette gjelder også for det norske markedet og Telemark fylke. En av hypotesene er at det mangler kunnskap på hvordan digitale medier skal utnyttes fullt ut, sier Evy-Anni Evensen som er fylkesrådmann i Telemark og prosjekteier for Telemark Online.

Prosjektet startet opp 1. april hvor også prosjektlederen Hugo Pedersen tiltro stillingen. Prosjektet er et samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, hovedsponsor SpareBank 1 Telemark og sponsoren Sparebanken SØR.

– Internett blir stadig viktigere som kanal for vekst. Her har vi alle mye å lære. Vi ser bare den store endringen som skjer i mediebransjen. Nettet påvirker oss alle og nå får vi i Telemark mulighet til å få tilgang på topp nasjonal og internasjonal kompetanse innen området, sier prosjektleder Hugo Pedersen.
 
– Dette prosjektet vil være et gode for hele Telemark, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen. Det er utrolig positivt at vi har klart å få til et samarbeid med en internasjonal storaktør som Google. Vi jobber hele tiden for å gjøre Telemark sterkere, og dette prosjektet er en unik mulighet for fylkets bedrifter til å få hjelp til å synes bedre i en digital verden. Ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt, sier Evensen. Videre vil vi som jobber i offentlig sektor få ta stor nytte av kunnskapsdelingen i dette prosjektet.

Rådmann i Sauherad Kommune  Hans Erik Utne, sier at dette et nødvendig verktøy for å videreutvikle vårt næringsliv da kommunen er dagens største bedrift.  Markedet krever fremover at for å overleve, må bedriften være synlig online. Derfor er dette initiativet hvor Google kan være med å øke vår kompetanse helt unik, sier Utne

Peter Jetzel, leder for marketing i norden i Google, sier den digitale utviklingen går ekstremt raskt, og bedrifter som ikke tar i bruk de digitale mulighetene risikerer å havne i bakleksa. Google sitter på kunnskap og innsikt om hvordan man kan ta digitale muligheter i bruk, og vi syns det er spennende å få jobbe tett med Telemark for å synliggjøre potensialet i større grad for bedriftene her, og legge til rette for fremtidig vekst og utvikling, sier Jetzel
 
Bakgrunnen for Google sitt engasjement i prosjektet er i følge pressemeldingen deres ønske om å gjøre all informasjon om mulighetene i Telemark synlig for hele verden. Dette kan være et bidrag til et stort løft, både for næringslivet og innbyggerne i Telemark i tiden som kommer, mener Google.

Google tjener stadig mer på Internett. ved utgangen av 2013 hadde Google 58,7 milliarder dollar i likvider, og nesten 44 000 ansatte. Det var hele 1 700 flere enn konsernet hadde ved utgangen av 3. kvartal samme år. 
 

Artikkeltags