Rådmann Hans Erik Utne har lagt fram følgende innstilling i saken:

1. Ny skolestruktur som rapportens alternativ 1. Dvs. skolene Hjuksebø, Nordagutu og Akkerhaugen legges ned, samt at Gvarv skole og Sauherad ungdomsskole legges ned i dagens organisasjonsform, og at det etableres en ny Sauherad barne- og ungdomsskole, som lokaliseres på Gvarv.
Det betyr at dagens kretsgrenser avvikles slik at kommunegrensen blir den nye kretsgrensen for kommunen.

2. Gjennomføringen av endringer og framdriftsplan legges fram for kommunestyret som en del av budsjett og økonomiplan 13. desember 2012.

3. Overføring av personalet ved de nedlagte skolene gjennomføres i samarbeid med de ansatte selv og de ansattes organisasjoner i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk.

4. Det gjennomføres råd-#<\n>givende folkeavstemning i forhold til hovedmål på Gvarv skole/Sauherad ungdomsskole.