-Jeg gleder meg til å ta fatt på en spennende og utfordrende stilling som leder for NAV Sauherad.
Jeg mener NAV sitt fokus på arbeid er viktig for menneskers livskvalitet og skal sammen med de ansatte bidra til at tjenestene ved kontoret skal bli til beste for innbyggerne og arbeidsliv i kommunen, sier Nilssen i en pressemelding.
Den nye NAV-lederen er bosatt i Skien. Han har over 20 års erfaring fra NAV og tidligere trygdeetaten, og har de siste seks årene jobbet som teamleder ved NAV Porsgrunn. Før det har Nilssen hatt ulike stillinger innen trygdeetaten. Nilssen har utdanning innen arbeids- og velferdsforvaltning samt ledelse og økonomi.
Jan Terje Nilssen begynner i sin nye jobb 1. februar 2013. Han får ansvar både for de statlige og de kommunale tjenestene ved NAV Sauherad, samt administrativ ledelse av kontoret.