Lise Wiik, som er leder av hovedutvalget for Næringsutvikling hos fylkeskommunen sier til NRK at hun synes dette er spennende:– Det er helt klart at fylkeskommunen vil gjøre det vi kan for å støtte opp om dette. Og vi har et håp om at private aktører kan se at dette kan være en god sak og interessant å drive med, og at private som har greie på fløting kan ta ansvaret for det. Men vi skal støtte opp og heie på og gjøre alt vi kan for at dette skal bli en realitet, sier hun.

På nyåret vil fylkeskommunen gjennomføre en mulighetsstudie for å se om det lar seg gjøre. Wiik vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt fylkeskommunen er villige til å bidra økonomisk:

– Dette må sees i sammenheng, og jeg kan ikke her og nå komme med noen pengesum, sier hun til nrk.

Jon Skriubakken, utviklingssjef i Telemark fylkeskommune, mener at fylkeskommunen nå skal se på om Telemarkskanalen igjen kan brukes som transportåre for tømmer, greiner og røtter:

– Nå har vi mottatt en søknad, så skal vi da fremme en politisk sak i slutten av januar begynnelsen av februar, så får vi se hva innstillingen blir fra rådmannen og hva vedtaket blir politisk, sier han til NRK.