Denne uken har Hovedutvalg for næringsutvikling vært samlet på Gaustablikk. Bevilgninger for flere millioner kroner ble gitt, og noen av dem kom Sauherad til gode:

VM i Wakeboard 2014
I 2014 skal det arrangeres VM i Wakeboard ved Norsjø Ferieland i Sauherad kommune. Telemark fylkeskommune ved Hovedutvalg for næringsutvikling gir 500.000 kroner til planlegging, organisering og gjennomføring av arrangementet.

Opplevelser i fruktlandskapet

Hovedutvalg for næringsutvikling gir et tilskudd på 350.000 kroner til attraksjonsklyngeprosjektet Opplevelser i fruktlandskapet, som Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) har utviklet.

Opplevelser i fruktlandskapet sikter til at Sauherad er den nest største fruktkommunen i Norge. Bø Sommarland er det viktigste reisemålet i regionen, og MTNU ønsker å gjøre noe med dette ved å etablere en "attraksjonsklynge" med deltakere fra blant annet Reisemål bø, Gvarv Frukt og Bær, epleblomsten, Norsjø Hotell, Norsjø Ferieland, Evju bygdetun, Norske Eplefest, MTNU, Telemarkskanalen regionalpark, Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, Kartfestivalen med flere.

Målet er å øke besøkstallet i fruktlandskapet, øke bruken av landskapet blant fastboende, øket tallet på produkter, øke tall produsenter, og øke tall på tilrettelagte opplevelsestilbud.

Øvrige bevilgninger:

Matfestivalen Mersmak
Mersmak søker om tilskudd til arrangementet i 2012 og 2013. I år er det femte gang festivalen gjennomføres. De siste årene har matfestivalen i Skien trukket ca. 50.000 besøkende.
- Det har lyktes arrangøren å etablere en regional utviklingsarena med fokus på mat, skriver konstituert fylkesrådmann Mette Fjulsrud i saksframlegget. Festivalen får til sammen 800.000 kroner, fordelt på i år, og neste år.

Grenland Dansekompani
Danseensamblet får 500.000 kroner i tilskudd til danseproduksjonen Signatur.

Dyrsku`n
Dyrsku`n Arrangement AS får 800.000 kroner til videre drift av Inkubator for mat- og naturbasert næring i perioden 2012 til 2013.

Vidda Vinn
Hovedutvalg for næringsutvikling gir et tilskudd på 850.000 kroner til konkrete tiltak for å styrke satsingen på sommeraktiviteter i områdene til Hardangervidda.

Vekst i Grenland
500.000 kroner i tilskudd blir gitt til Vekst i Grenland for 2012 til prosjektet etablering av kommersialiserings-ing/inkubator

Connect Østlandet
Hovedutvalg for næringsutvikling gir et tilskudd på 200.000 kroner for hvert år (2012 og 2013), som en toårig prosjekttildeling. Målet er å øke aktivitetene innen sitt arbeidsområde overfor virksomheter og etablere gründere i hele Telemark.

Green Business Norway
Får et tilskudd på 700.000 kroner for 2012. Midlene skal brukes innenfor satsingsområdene internasjonalisering, nyskaping og entreprenørskap i utdanning.