Dermed blir skolene på Hjuksebø, Nordagutu og Akkerhaugen lagt ned, mens Gvarv altså får en ny storskole.Vedtaket ble fattet med 16 mot 13 stemmer. Bare seks av de 29 representantene stemte for å opprettholde Hjuksebø skole.

FAU-leder Silje Steinshauf Christoffersen var svært skuffet etter at vedtaket var fattet.

Les mer i morgendagens papirutgave av Telen.