– Nesten alle i Aps gruppe ønsker to grunnskoler i Sauherad kommune, fortalte Mari Anne Jensseter, og foreslo alternativ 2 i rapporten fra konsulentene i KS-K. men det var det bare hun som ville.


 

Delt på to steder?

Resten av utvalgsmedlemmene gikk inn for en ny skole, Sauherad barne- og ungdomsskole, og dermed anbefaler utvalget også at skolene på Hjuksebø, Nordagutu og Akkerhaugen legges ned.

Se også: – Sauherad, et sant mareritt

Martin Solaas (H) fortalte om delte meninger i eget parti, og la fram et forslag om at den nye skolen lokaliseres med barneskole på Akkerhaugen og ungdomsskole på Gvarv.

Se også: –Glad for at skolen min ble lagt ned

Dette fikk han kun med seg Torstein Haukvik (KrF) på. Dermed går anbefalingen til kommunestyret ut på at en samlet ny skole legges til Gvarv.

Nynorsk eller bokmål

Solaas ønsket også at det utredes bruke en privat utbygger med tanke på den nye skolen. Noe som under møtet ble mottatt som et interessant innspill.

Utvalget vedtok også at gjennomføring av vedtatte endringer i skolestruktur med framdriftsplan alt skal legges fram 13. desember.

I tillegg skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming om hva som skal være hovedmål på den nye skolen.

Se også: Rådmannen vil legge ned tre skoler