Og barnehagene skal bygges og drives av private aktører og lokaliseres til Hjuksebø, Akkerhaugen, Notevarp og Nordagutu.

Det er en forutsetning at barnehagene samlet sett skal ha cirka 230 plasser med fleksibilitet for å møte framtidig etterspørsel.

Åpnet for Hørte

Saken med den klingende tittelen «Sluttføring av barnehageplanen for Sauherad kommune» åpnet med at Wenche Akkerhaugen (H) ba om gruppemøte sammen med Ap og Sp, og det var et forslag fra denne partitrioen som til slutt ble vedtatt, og som besto av åtte punkter.

Det ene punktet går ut på at kommunestyret stiller seg positive til at privat aktør gis mulighet til også å bygge barnehage på Hørte.

Skuffa fagforening

– Her er det snakk om 50 ansatte, som disse politikerne er arbeidsgivere for. De ansatte har ikke fått drøftingsmøter, sier en skuffet Marianne Nilsen Skjønstad, som er nestleder i fagforbundet i Telemark, rett etter at vedtaket var fattet. Leder Vidar Stang var også tilhører på møtet, men måtte dra før avgjørelsen var tatt.

– Hva gjør dere nå?

– Nå må vi først og fremst vurdere om dette er brudd på lov- og avtaleverk, og deretter sørge for best mulige avtaler for de ansatte med de private driverne, svarer Skjønstad.

Tre legges ned

Vedtaket betyr at dagens barnehager på Hørte, Hjuksebø og i Nes menighetshus legges ned. Flere av politikerne ga klart uttrykk for at det er en presset økonomi som gjør at de går til dette skrittet å privatisere alle barnehagene.

– Dette blir veldig bra. Nå får vi barnehager etter dagens krav og en bra struktur for alle, mente Wenche Akkerhaugen (H), som hevdet at de ansatte har vært med i prosessen, og at alle har sagt de vil bli med over i de private barnehagene.