Det var i Utvalg for oppvekst og omsorg det noe oppsiktsvekkende vedtaket ble fattet. De gikk inn for å ta kr 200 000 av Næringsfondet til investering i en såkalt øvingscontainer. Det har fått 16 år unge Henning Lindheim til å reagere. Henning er leder av det CD-aktuelle bandet Off Axis, og er nå i posisjon til å få revitalisert musikkmiljøet i Akkerhaugen Rocksamfunn (ARS), som har eksistert i 30 år.

-Jeg savner et musikermiljø i kommunen. Når stasjonen ble lagt ned, forsvant også mye av miljøet. Jeg er også engasjert fordi banda i kommunen trenger et ordentlig øvingslokale. Det eneste øvingslokalet i kommunen som er åpent nå, er et altfor lite et på kulturskolen, hvor vi får klager av naboer pga støy. Med andre ord, banda trenger et nytt lokale, sioer Henning, som torsdag sendte en mail til kommunen der han begrunner hvorfor kommunestyret bør gjøre om vedtaket og i steden bruke pengene på ARS:

-Som dere sikkert vet så er ARS og stasjonen på Akkerhaugen på vei opp igjen etter en inaktiv periode. Dette lokalet vil skape gode øvingsmuligheter for alle musikerne i kommunen og det er derfor ganske unødvendig med en “øvingscontainer”. Jeg har snakket med mange av musikerne i kommunen, både unge og eldre, og vi mener at det vil være en god ide å omdisponere midlene som planlegges brukt på en slik container til å utvikle mulighetene ved Akkerhaugen stasjon, skriver Lindheim og fortsetter:

-For det første vil stasjonen på Akkerhaugen kunne tilby bedre øvingsmuligheter enn det en ”øvingscontainer” kan. Stasjonen er større, har om nødvendig mulighet for flere øvingslokaler og det er mulighet til å øve på en scene. I tillegg kan stasjonen skape et uvurderlig fellesskap innen musikkmiljøet som en øvingscontainer aldri vil kunne gjøre

Les også: Rock og kunst på Akkerhaugen


-Stasjonen kan også brukes til så mye mer enn kun et øvingslokale. Vi kan arrangere mindre konserter og på sikt håper vi at det også blir bygd opp et studio der. I tillegg kan lokalene brukes til å arrangere ungdomskvelder og andre sosiale begivenheter som styrker fellesskapet av ungdom og voksne i kommunen.

Les også: Får støtte fra "veteran"

-Vi er kjent med at forslaget om “øvingscontainer” medfører betydelige kostnader både mht anskaffelse og drift. Dette at stasjonen gir et såpass mye bredere og bedre tilbud gjør at en “øvingscontainer” neppe er vel anvendte penger. Vi håper derfor at dere vil vurdere heller å bruke disse midlene på å utvikle og støtte stasjonen. Alternativt vil en også for et lavere beløp kunne få langt bedre effekt for musikkmiljøet i kommunen ved vårt forslag, skriver den engasjerte 16-åringen.

-Vi har mange prosjekter foran oss og støtte til utgifter som strøm, oppussing og lignende ville gjøre seg godt, skriver Henning, og tegner et bilde av situasjonen:

-Vi har tatt tak og rullet frem en gammel buss som definitivt har sett bedre dager. Vi stiller opp på dugnad, vasker den og reparerer den. Passasjerene er på vei inn og sjåføren er yrende og ivrig, men vi finner ikke nøkkelen, så hjelp oss finne den.

Med andre ord: Viljen og engasjementet er der, men litt drahjelp i riktig retning fremfor et skudd for baugen ville vært veldig fint.

-Jeg håper politikerne tar dette seriøst og heller støtter et etablert og oppadgående miljø framfor å satse på et nytt prosjekt med liten støtte i musikkmiljøet i kommunen, sier Henning Lindheim.

Saken skal opp i kommunestyret 9.februar.