Samarbeid på tvers av bransjer: -Sammen står vi sterkere og gjør hverandre gode

-Lokalt samarbeid er viktig, tenkte kjøkkenforhandlerne, og knyttet til seg gulvselgeren, montøren, elektriker og rørlegger. Sammen gir de deg som kunde full pakke.