Kort tid etter kunne brannsjef Elling Himberg Krosshus opplyse til Telen at de ansatte på Goasholtmyra hadde fått kontroll på brannen. Mannskapene fra brannvesenet dro likevel opp og sjekket at alt var i orden.