De skal gjøre oss mer fredelige og siviliserte

Spedbarns skal tas med inn i klasserommet til 4.-klassinger og de små spedbarnas oppførsel vil gjøre skolebarn mer medfølende, og på den måten forebygge blant annet mobbing i skolen. Nå er ti instruktører på Notodden kurset i det canadiske Roots of Empathy- opplegget, og i september starter prosjektet i skolen.