Rekruttering er en utfordring

Folk setter pris på at Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap. Men da trenger vi at folk blir med i korpset.