- Dette setter jeg pris på !

Tor Erik Gunstrøm tildeles årets Solpris på Rjukan. Nå rydder han plass i avtaleboka for å komme til solfesten på Rjukan Torg.