Atter en gang prøver rådmannen og administrasjonen i Notodden kommune seg på å få rive Asbjørn Knudsens gt 3., for som de sier vil de fjerne dette huset fra 1920 for å utvikle og legge til rette for en mer moderne Toppen barnehage. Det er ikke lenge siden vi hadde en skolereform-debatt der nettopp rådmannen ga uttrykkelig utrykk for at barnetallet var synkende i Notodden, og da synes jeg også at rådmannen bør klare å få en moderne Toppen barnehage med det ene huset de rev i 2021. Da holder ikke dette argumentet, at de vil utvikle Toppen barnehage enda mer enn hva de til nå har gjort, det er for meg unødvendig bruk av fellesskapets penger.

Et bedre forslag synes jeg er at kommunen setter i stand Asbjørn Knudsens gate 3, og bruker det i undervisningsøyemed og i verdensarv-sammenheng, da dette huset er et jugendstil-hus fra 1920 tallet som vi fortsatt har og som er intakt, og som vi må bevare! Vi kan ikke bare rive, slik trenden var på 70-tallet da alt det gamle skulle bort, og bl.a. det fine Notodden teater og kino dessverre ble ofret.

Det er viktig å se ting i perspektiv og det er vi som nå styrer som må sørge for at etterslekten får del av sine forfedres arvegods. Jeg støtter bevaringen av Asbjørn Knudsens gate 3, da jeg ser verdien av å bevare dette huset for etterslekten! Håper også formannskapets medlemmer gjør det. Så da blir min appell til mine politiske kolleger: «Bevar Asbjørn Knudsens gate 3, da dette huset representerer en umåtelig stor verdi for fremtidens etterslekt»!

Henrik Bakke, medlem av Notodden Sp