Utbetalingen i år er på 10,250 millioner. Dette inkluderer tilsagn fra 2022 – altså et lovet tilskudd som kom til utbetaling i 2023 – pluss årets tilskudd. I tillegg kommer tilsagnet for 2024 på 4,5 millioner, som gjør det mulig å planlegge flerårige prosjekter, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hun refererer til en pressemelding som ble sendt ut i februar om tilskudd til verdensarven. Der står det at Rjukan/Notodden Industriarv søkte om 12 289 251 kroner for 2023, men ble tildelt 6 250 000 i tillegg til de 4000 000 de allerede hadde løfte om eller tilsagn om for 2023. Til sammen var altså summen 10 250 000 kroner.

- De totale rammene er strammere

Spesielt synd synes riksantikvaren det er at den misforståelsen som kom fram i Telen også omfatter at tilskuddet har sunket.

- Rjukan-Notodden får tvert i mot mer i år enn de gjorde i fjor. 1,750 000 kroner mer, påpeker Geiran, som likevel forklarer at rammene totalt sett har blitt strammere. Dermed oppnådde ikke Rjukan/Notodden gjennomslag for sin søknad på 12 289 251 kroner. Riksantikvaren tildeler midler fra den rammen som Stortinget bevilger over statsbudsjettet.

I pressemeldingen som ble sendt ut for en måned siden, kommer det fram at Riksantikvaren får både søknader direkte og via fylkeskommunene om tilskudd til verdensarvstedene. Rammen for tilskuddsordningen i år er på 53,4 millioner, tilsvarende som i 2022. Men for 2023 er søknadssummene lavere enn tidligere år.

– Dette skyldes nok til dels at søknadene er tilpasset det områdene kan forvente å få innenfor rammen, sier riksantikvar Hanna Geiran, men vi ser også at det skyldes at flere planlagte prosjekter ikke har startet opp de siste årene.

Søknader fra flere områder påvirker tilskudd til Rjukan-Notodden

– Søknadsbeløpene er relativt forutsigbare, og vi ser at mange større tiltak går over flere år med nokså jevnt finansieringsbehov, kommenterer Geiran. – Derfor prioriterer vi en forutsigbar fordeling og vi forsøker å unngå store svingninger i utbetalte beløp.

Syv av verdensarvområdene ligger enten stabilt eller med en liten økning fra utbetalingene i 2022, med unntak av Bryggen som får en nedgang på 2,5 millioner. Rjukan-Notodden får en økning på 1,75 millioner, mens Røros har en økning på i underkant av én million.

Over de siste årene har Riksantikvaren jobbet med å få opp antall søknader fra verdensarvsområdene Alta, Struves meridianbue, Vegaøyan, Urnes stavkirke og Vestnorsk fjordlandskap.

– At vi får flere søknader fra disse stedene er svært positivt, men det betyr også at Bryggen, Røros og Rjukan-Notodden relativt sett har fått noe mindre tilskudd de siste årene sammenlignet med tidligere, forklarer Geiran.

LES OGSÅ: