Kostbar nabokrangel endte i retten

Først opplevde en grunneier på Notodden at naboen foretok flathogst på hans to mål store tomt. Så tapte han søksmålet i retten og må at på til betale naboens saksomkostninger: 145 094 kroner.